';

Po okresie obostrzeń związanych z pandemią placówki medyczno-kosmetologiczne wracają do pracy. W związku z tym w naszej klinice wdrażamy procedury oraz zasady funkcjonowania placówki zgodnie z wytycznymi głównego inspektoratu sanitarnego. Zdrowie i bezpieczeństwo klientów oraz personelu to podstawa działalności przyświecająca filozofii Aussie Clinic.

W Aussie Clinic dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów oraz personelu. W związku z tym:

 • zapewniamy środki do dezynfekcji dłoni
 • ograniczamy liczbę osób mogących przebywać w klinice, zachowując przy tym bezpieczne odległości
 • dokonujemy pomiaru temperatury każdego klienta, w momencie wejścia do kliniki,
 • przeprowadzamy wywiad dotyczące ogólnego stanu zdrowia (podpisanie ankiety)
 • stosujemy środki ochrony osobistej personelu (maski, przyłbice, rękawiczki)
 • dezynfekujemy gabinet po każdej wizycie klienta
 • dezynfekujemy części wspólne tj. klamki, toaleta
 • rekomendujemy płatność kartą
Recommend
 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIN
 • Pinterest
Share
Tagged in